Acte necesare

 

Dosarul pentru examen trebuie să conţină următoarele documente:

• Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală;

• Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);

• Avizul psihologic;

• Fişă medicală;

• Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto)

• Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere;

• Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);

 

 

 

Contact

eMail: autosdl(arond)gmail.com

Tel: 0256/362261

Mob: 07448467440722886882

Formular Contact